konpromisoak

Berango Sozial

Garatu beharreko jarduerak

Berangoko Udalaren 2019-2023 Agintaldi Planak 43 ekintza garatzea aurreikusi du, 3 ardatzetan antolatuta:
Berango Social

Berango Sozial eta Kulturala

at 50/100 Eginda 37,05%

Berango social y Cultural

Helburuak:

Udalerriko kohesio soziala eta aukera berdintasuna sustatzea.

Kultura jardueretara sarbidea izatea sustatzea eta bultzatzea.

Emakumeen eskubideen defentsa eta genero berdintasunaren aldeko apustua egitea.

Udalerrian euskara erabiltzea sustatzea.

Udalerriko ondarearen balioa nabarmentzea eta babestea

Berango calidad de vida

Bizi Kalitatea eta Parte Hartzea

at 50/100 Eginda 40,00%

Berango calidad de vida y participación

Helburuak:

Kalitatezko udal instalazio eta ekipamenduetara sarbidea izatea erraztea.

Herritarren parte hartzea indartzea eta hedatzea.

Berangoztarren artean ohitura osasungarriak eta kirola egitea sustatzea.

Udalerriko auzoen arteko konexioa hobetzea.

Herritarren segurtasuna hobetzea.

Udalerri osoan irisgarritasuna hobetzea.

Iraunkortasuna

iraunkortasuna

at 50/100 Eginda 66,70%

Berango sostenibilidad y mirada al futuro

Helburuak:

Ekintzailetza babestea.

Berangoko ingurumen iraunkortasuna landu eta sustatzea.

Nazio Batuen Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatutako garapen jasangarria sustatzea.

Bizikleta sustatzea garraiobide alternatibo modura.

Eraikuntza iraunkorra, kohesionatua eta ingurua errespetatzen duena sustatzea.